Wstecz

(Dítě, žák s lehkým mentálním postižením)

Menu
Czeska nazwa Dítě, žák s lehkým mentálním postižením

(xx km)


Typ seminarium
Miejsce odbywania się Javornická (Rychnov nad Kněžnou)
Data i czas odbywania się út 15.10.2019 15:00 - 18:30
URL www.rychnov-city.cz/vismo/akce.asp?id_org=14410&id=3346
Dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich Nie znaleziono
Źródło danych Miasto Rychnov nad Kněžnou